Krúžky

Rozpis krúžkovej činnosti na šk.rok 2016/2017

Deň Názov krúžku Trieda Čas Týždeň Vyučujúci začína
Pondelok Spevokolík žirafky 14:40-15:10 každý Borcovanová D. 19/09/2016
sovičky 14:40-15:10 každý
Náboženstvo žabky 9:00-9:30 každý Kacianová N. 12/09/2016
včielky 9:00-9:30 každý
sovičky 8:00-8:30 každý
žirafky 8:00-8:30 každý
Utorok Tanečný žirafky 14:00-14:45 každý Ďuríková S. 20/09/2016
sovičky 14:45-15:30 každý
Streda Angličtina sovičky 15:00-15:30 každý Záborská H., Lacová K. 05/10/2016
žirafky 14:30-15:00 každý
žabky 14:30-15:00 každý Piatriková Z., Petrovič P.
včielky 15:00-15:30 každý
Štvrtok Výtvarný sovičky 14:00-15:30 nepárny Janotíková I. 06/10/2016
žirafky 14:00-15:30 párny
Tanečný včielky 14:30-15:00 každý Ďuríková 22/09/2016
Piatok Športový žabky 10:00 – 10:45 párny Rakúsová J. 07/10/2016
včielky 10:00 – 10:45 párny
sovičky 10:00 – 10:45 nepárny Letášová L. 14/10/2016
žirafky 10:00 – 10:45 nepárny