Dokumenty

Formuláre

Prihláška do Evanjelickej materskej školy => tu

Prihláška na stravu => tu

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa => tu

Splnomocnenie => tu

Návrh koncepcie rozvoja školy=>tu 

Smernice

Školský poriadok =>tu

Denný poriadok =>tu

Plán práce =>tu

Ročný plán =>tu

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 2016-2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 2014-2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  2013-2014 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 2012-2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 2013-2014