Monthly Archives: august 2017

Potreby pri nástupe do MŠ

Milí rodičia,

blíži sa čas, kedy Vaše dieťatko po prvý krát prekročí bránu našej materskej školy, preto mi dovoľte niekoľko rád a dôležitých informácií.

Pred prvým nástupom do MŠ dajte deťom vedieť, že ich veľmi ľúbite a že ste na ne hrdí, že pobyt medzi kamarátmi je úžasná vec. Veľa sa s dieťatkom rozprávajte o tom, ako bude chodiť do škôlky a pozitívne ho na to nalaďte. Strach vo Vašich očiach mu istoty nedodá. Akékoľvek otázky či obavy riešte otvorenou komunikáciou s Vašou pani učiteľkou.

Školský rok sa začína 4. 9. 2017 a naša škôlka je otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. Ráno je najlepšie, ak s dieťatkom prídete do 8.00 hod. Ak Vaše dieťa z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť do MŠ v čase uvedenom na rozhodnutí o prijatí, oznámte to neodkladne riaditeľovi školy alebo zástupkyni pre EMŠ.

Čo bude Vaše dieťatko potrebovať pri nástupe do MŠ:

Doklady novoprijatých detí hneď v prvý deň nástupu:

  • fotokópia karty poistenca
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia – podpíšu rodičia priamo pri nástupe v MŠ

Osobné potreby:

  • prezúvky s pevnou podrážkou a zaistenou pätou
  • pyžamo
  • náhradné veci na prezlečenie – nutné všetko označiť menom permanentnou fixkou; aj veci, ktoré má dieťatko momentálne oblečené, vrátane papučiek či topánok a vrchného i spodného oblečenia
  • zubnú pastu
  • zubnú kefku
  • hrebeň

Aby Vaše dieťatko zvládlo prvý deň v škôlke čo najúspešnejšie, môžete mu v prvé dni pribaliť jeho obľúbenú hračku, ktorá mu to môže uľahčiť. Prosíme tiež rodičov, aby zbytočne nepredlžovali čas lúčenia ráno v šatni, neprospieva to žiadnej zo zúčastnených strán.

Prajeme veľa úspechov v novej etape života Vášho dieťatka a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Bc. Helena Záborská,
zástupkyňa pre EMŠ a kolektív