Monthly Archives: marec 2017

Výzva na podanie návrhu: Grafický návrh loga ESSMT a tvorba dizajn manuálu pre školu

mala ruza simple

Srdečne Vás pozývame na podanie grafického návrhu loga pre Evanjelickú spojenú školu v Martine a na tvorbu dizajn manuálu pre celú školu. Všetky podmienky súťaže, kritériá hodnotenia, termíny a zároveň aj popis inštitúcie – zadávateľa sú v priloženej výzve podrobne rozpísané.

Vyzva_logo a dizajn manual ESSMT

Prilohy_vyzvy_logo a dizajn manual ESSMT

Pracovné ponuky

Portrait of smart teacher pointing at blackboard and looking at schoolkids in classroom

Naďalej sa rozširujeme a preto hľadáme nových spolupracovníkov na nasledovné pozície. Pre viacej informácií si kliknite na požadovanú pozíciu.

Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

Vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150

Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“.