Monthly Archives: november 2015

Advent na Evanjelickej spojenej škole

Pozývame Vás na adventné podujatia Evanjelickej spojenej školy.

29. november | nedeľa o 10:00 hod. | Evanjelický kostol v Martine
Prvá adventná nedeľa – Služby Božie /priamy prenos RTVS/