Prosím dajte hlas projektu našej školy Relax & Fun.

Hlasujte za projekt RELAX & FUN

Relax & Fun

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

2-perc-TVbanner

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 10 478,98 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Predvyplnené tlačivá k darovaniu 2% si môžte stiahnuť tu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150

Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“.

Projekt na podporu našej školy

Screen shot 2017-03-01 at 20.36.49
Prosím dajte hlas projektu našej školy Relax & Fun. Ďakujeme!

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu “ROZŠÍRENIE PRIESTOROVÝCH KAPACÍT EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY V MARTINE“ (prieskum trhu k zákazke s nízkou hodnotou)

Výzva na predkladanie ponúk

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2017

christmas-2016_final

Fotografie z vianočnej besiedky

vianocna_besiedka_ms-09

Fotografie si môžete pozrieť a stiahnuť na tejto adrese:

https://drive.google.com/drive/folders/0BzdJvkLpvzuANWoxMW9HaWhHSEU?usp=sharing

 

O jedle slovom aj chuťou

03

V stredu podvečer sa v gymnaziálnej jedálni zišlo asi štyridsať rodičov, učiteľov a žiakov našej školy, ktorí prijali pozvanie na diskusiu s vedením školy a školskej jedálne. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga v úvodnom príhovore oboznámil hostí s doteraz realizovanými opatreniami tykajúcimi sa školskej jedálne i s ďalšími plánmi rekonštrukcie a rozšírenia priestorov určených na stravovanie. Vedúca školskej jedálne pani Jana Kucbelová priblížila rodičom zásady tvorby jedálneho lístka a štruktúrou dodávateľov jednotlivých surovín.

POZOR zmeny v darovaní 2% z dane

zmena

Vážení rodičia,
sme vďační za Váš každoročne rastúci záujem o podporu našej školy prostredníctvom darovania 2% z dane pre Nadáciu kresťanského vzdelávania, ktorá ich v plnej výške poukazuje našej škole. Tieto prostriedky nám pomáhajú zlepšovať materiálno-technické vybavenie škôlky, základnej školy i gymnázia. Chceme Vás upozorniť na nasledovné zmeny v legislatívnych podmienkach pre darovanie 2%: