Vianočné akcie

Vianoce na skale-TV

GivingTuesday aj za účasti našej školy

givingtuesday-EGMTAj naša škola je tento rok zapojená do jednej z najväčších medzinárodných filantropických iniciatív s názvom #GivingTuesday, cez ktorú môžete podporiť rekonštrukciu novej budovy našej školy. Globálna iniciatíva od roku 2012 inšpiruje svet k charite, dobrovoľníctvu a záujmu o naše okolie. „Každý, kto má záujem pomáhať, môže veľmi adresne venovať svoj čas, hmotnú vec alebo financie,“ vysvetlila projektová koordinátorka z Nadácie Pontis Jana Desiatniková. Myšlienka darovacieho utorku sa postupne rozšírila do 98 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií a milióny ľudí. Do #GivingTuesday sa za päť rokov zapojilo viac než dve miliardy darcov, darovaných bolo 1,64 milióna materiálnych darov a finančné dary boli v sume 177 miliónov dolárov.

Rekonštrukciu novej budovy našej školy môžte podporiť priamo tu

Nadácia KIA skrášlila našu školu

KIA (22)

Náš školský areál je od októbra krajší o bylinkovú špirálu, ktorej realizáciu podporila Nadácia KIA prostredníctvom poskytnutia grantu pre Nadáciu kresťanského vzdelávania.

Projekt rekultivácie bylinkovej špirály bol zrealizovaný v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo 2017. Do realizácie projektu bolo intenzívne zapojených aj cca. 70 rodičov v rámci jesennej školskej brigády.

Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Teší nás, že projekt revitalizácie bylinkovej špirály je v poradí už druhým, ktorý Nadácia KIA podporila v rámci našej školy. Rovnako úspešní sme boli aj v jej grantovom programe Vzdelávanie v regióne 2017, kde bol podporený náš projekt STEM / (science, technology, engineering, and mathematics), ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím programovateľných robotických LEGO stavebníc podporiť talentovaných študentov školy. Verím, že v obojstranne prospešnej spolupráci budeme s Nadáciou KIA pokračovať aj v rámci ďalších projektov zlepšujúcich kvalitu vzdelávacieho procesu, prípadne životného prostredia. Osobitne by som chcel poďakovať aj pánovi Juristovi za jeho pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu.“    

Vrelá vďaka za pomoc počas jesennej brigády

IMG_5928

ĎAKUJEME každému, kto si v sobotu 21. októbra našiel čas a napriek nepriaznivému počasiu prišiel na jesennú školskú brigádu. Spoločnými silami sa nám podarilo:

Vyčistiť školský dvor a parkovisko.
Urobiť násyp okolo novej budovy.
Orezať stromy.
Vyčistiť celú halu, kde bude hudobná sála a výtvarný atelier pre žiakov.
Za prípravu a organizáciu brigády ďakujeme Združeniu rodičov a priateľov školy a za chutný obed vedúcej školskej jedálne pani Kucbelovej a pánovi farárovi Krivušovi.

Akcie k 500. výročiu reformácie

reformacne oslavy

Jesenná brigáda

Brigáda-WEB

Jesenný zber papiera

Naša škola sa zapája do jesenného zberu papiera. Odvážený papier s menom žiaka a triedou, ktorú navštevuje prosíme nechať pri dverách alebo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie!  leták Jesen zber papiera

Pravidlá súťaže

 

Beseda – Reč a logopédia

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na besedu: Reč a logopéd
Kedy? 17.10. 2017 (utorok)
Kde? v EMŠ
O koľkej? 16.00 hod.

Tešíme sa na VÁS.

Kolektív MŠ, logopedička a špeciálna pedagogička.

Zoznamovací “Deň na kolieskach“

foto

Pri plánovaní tohtoročnej zoznamovacej párty pre rodičov našich škôlkárov sme rozhodli, že do nej zakomponujeme niečo z Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v čase jej konania. Za jej podtitul sme si preto vybrali „Deň na kolieskach.“

Kvôli nepriaznivému počasiusme museli našu akciu „Deň na kolieskach“ zrealizovať v priestoroch našej útulnej škôlky,

Potreby pri nástupe do MŠ

Milí rodičia,

blíži sa čas, kedy Vaše dieťatko po prvý krát prekročí bránu našej materskej školy, preto mi dovoľte niekoľko rád a dôležitých informácií.

Pred prvým nástupom do MŠ dajte deťom vedieť, že ich veľmi ľúbite a že ste na ne hrdí, že pobyt medzi kamarátmi je úžasná vec. Veľa sa s dieťatkom rozprávajte o tom, ako bude chodiť do škôlky a pozitívne ho na to nalaďte. Strach vo Vašich očiach mu istoty nedodá. Akékoľvek otázky či obavy riešte otvorenou komunikáciou s Vašou pani učiteľkou.

Školský rok sa začína 4. 9. 2017 a naša škôlka je otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. Ráno je najlepšie, ak s dieťatkom prídete do 8.00 hod. Ak Vaše dieťa z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť do MŠ v čase uvedenom na rozhodnutí o prijatí, oznámte to neodkladne riaditeľovi školy alebo zástupkyni pre EMŠ.

Čo bude Vaše dieťatko potrebovať pri nástupe do MŠ:

Doklady novoprijatých detí hneď v prvý deň nástupu:

  • fotokópia karty poistenca
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia – podpíšu rodičia priamo pri nástupe v MŠ

Osobné potreby:

  • prezúvky s pevnou podrážkou a zaistenou pätou
  • pyžamo
  • náhradné veci na prezlečenie – nutné všetko označiť menom permanentnou fixkou; aj veci, ktoré má dieťatko momentálne oblečené, vrátane papučiek či topánok a vrchného i spodného oblečenia
  • zubnú pastu
  • zubnú kefku
  • hrebeň

Aby Vaše dieťatko zvládlo prvý deň v škôlke čo najúspešnejšie, môžete mu v prvé dni pribaliť jeho obľúbenú hračku, ktorá mu to môže uľahčiť. Prosíme tiež rodičov, aby zbytočne nepredlžovali čas lúčenia ráno v šatni, neprospieva to žiadnej zo zúčastnených strán.

Prajeme veľa úspechov v novej etape života Vášho dieťatka a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Bc. Helena Záborská,
zástupkyňa pre EMŠ a kolektív