Pôstna akadémia

Velkonocna akademia 2017-18
Pred veľkonočnými prázdninami, 12.4., sme sa ako škola stretli spolu s deťmi z DD v Necpaloch a niekoľkými náhradnými rodinami na Pôstnej akadémii, aby sme ukončili jednu časť sociálneho projektu “Spojme sa pre radosť”. Sme veľmi radi, že sme mohli riaditeľovi DD v Necpaloch odovzdať finančný dar vo výške 2000,- Eur na nákup športového vybavenia a vzdelávacie aktivity a dvom rodinám príspevky vo výške 200,- na nákup fotoaparátu a auta. Okrem toho sme odovzdali zbierku

Novinky pod nosom

Rada školy – voľby

Vážení rodičia.

Rade školy končí funkčné obdobie a preto pripravujeme nové voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Za každú organizačnú zložku – materská škola, základná škola a gymnázium je potrebné do Rady zvoliť po jednom zástupcovi.

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

2-perc-TVbanner

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 10 478,98 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Predvyplnené tlačivá k darovaniu 2% si môžte stiahnuť tu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)

Veľkonočné tvorivé dielne

SAM_2264

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili veľkonočných tvorivých dielní.

Sme vďační aj za občerstvenie, ktorým sme sa posilnili počas “výrobného procesu” :-) :-) :-)
Dúfame, že vyrobené vajíčka prispejú k výzdobe Vašich príbytkov.

Pre viac fotografii, kliknite na READ MORE.

Jarný zber papiera

zber

JARNÝ ZBER PAPIERA bude na našej škole prebiehať v termíne od 10.04. do 10.05.2017. Odvážený a zviazaný papier s menom a triedou žiaka nechávajte prosím vo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme! Upozornenie: Do zberu papiera patrí kancelársky papier, noviny,časopisy, kartón, knihy.

Výzva na podanie návrhu: Grafický návrh loga ESSMT a tvorba dizajn manuálu pre školu

mala ruza simple

Srdečne Vás pozývame na podanie grafického návrhu loga pre Evanjelickú spojenú školu v Martine a na tvorbu dizajn manuálu pre celú školu. Všetky podmienky súťaže, kritériá hodnotenia, termíny a zároveň aj popis inštitúcie – zadávateľa sú v priloženej výzve podrobne rozpísané.

Vyzva_logo a dizajn manual ESSMT

Prilohy_vyzvy_logo a dizajn manual ESSMT

Pracovné ponuky

Portrait of smart teacher pointing at blackboard and looking at schoolkids in classroom

Naďalej sa rozširujeme a preto hľadáme nových spolupracovníkov na nasledovné pozície. Pre viacej informácií si kliknite na požadovanú pozíciu.

Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

Vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150

Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“.