Zmena ceny príspevku rodiča za stravu

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2019

Zmena sprístupnenia HLAVNEJ budovy školy

Od 1. 12. 2018 

je HLAVNÁ budova školy (bývalá Neografia) v PIATKY sprístupnená len do 15.30 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Poďakovanie za zbierku pre ZŠ v Rokycanoch

#GivingTuesday aj za účasti našej školy

#GivingTuesday je hlavne o obyčajných ľuďoch, ktorí spolu dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu. Aj naša škola chce prispieť k tejto zmene kvalitným vzdelávaním, ktorého poskytovanie je ešte stále limitované priestorovými možnosťami. Aj preto Vám aj prostredníctvom #GivingTuesdayponúkame možnosť podporiť vznik nových tried a telocviční v hlavnej budove našej školy.

#GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Tento rok sa #GivingTuesday koná 27. novembra 2018

V roku 2012 sa newyorská inštitúcia 92nd Street Y rozhodla postaviť sebeckým tradíciám, ako sú Black Friday a Cyber Monday, ktoré spúšťajú predvianočnú nákupnú mániu. Priniesla kontrastný „darovací utorok“. #GivingTuesday je dňom, kedy sa šíri dobro a nezištné dávanie. Komukoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Myšlienka je tak jednoduchá a silná, že sa za pár rokov rozšírila do vyše 120 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií a milióny ľudí. V roku 2017 si aj Slováci mohli po prvýkrát užiť radosť z pomáhania na #GivingTuesday.

Takto to dopadlo:

 

ba837a9bafaa11be18f53a5094d40c0b

https://www.givingtuesday.sk/neziskovky/nadacia-krestanskeho-vzdelavania–1/

Video záznam a fotografie z detskej besiedky

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť fotografie

Detská besiedka

 

Sociálny projekt ESŠ

Vážení rodičia, kolegovia, milí priatelia školy a členovia z cirkevného zboru ECAV Martin,

Evanjelická spojená škola každoročne organizuje školský sociálny projekt, prostredníctvom ktorého finančne a materiálne pomáhame vybranej partnerskej organizácii. Prostredníctvom sociálneho projektu učíme našich žiakov, že kresťanská viera je relevantná práve vtedy, keď je viditeľná v konkrétnom skutku lásky a pomoci blížnemu v núdzi. Žiaci a ich rodiny tak na vlastnej skúsenosti a stretnutí sa s ľuďmi, ktorým pomáhame, vidia dosah svojej pomoci, nadväzujú nové priateľstvá a učia sa nezištne obetovať časť svojho pohodlia a nadbytku v prospech núdznejších.

Nominácia evanjelickej školy v TOP 30 učiteľov Slovenska

Učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Ľuboš Froľo sa po rozhodnutí odbornej komisie súťaže Učiteľ Slovenska umiestnil v zozname TOP 30 učiteľov Slovenska. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Som vďačný za to, že naša škola využila možnosť a zapojila sa do projektu Učiteľ Slovenska. Verím, že takéto projekty slovenské školstvo potrebuje a pomôžu ukázať širokej verejnosti, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Medzi takých učiteľov nepochybne patrí aj náš kolega Ľuboš Froľo“

Jesenný zber papiera

slid27

Oslavy 15. výročia našej školy

Bohatý program trojdňových osláv začal v piatok dopoludnia slávnostným odovzdávaním diplomov prvým absolventom Evanjelického bilingválneho gymnázia, pokračoval popoludní kultúrnou akadémiou žiakov, študentov a učiteľov ESŠ a bol zakončený večernou recepciou pre absolventov, ich rodičov, učiteľov a pozvaných hostí. Počas osláv sme tu mali vyše 3000 účastníkov /vrátane 140 hostí zo siedmich partnerských zborov v USA/ a k tomu stan s plochou 300 m2, takmer 1000 stoličiek, 50m2 pódiových dosiek, viac ako 20 reprobední a mikrofónov, odhadom asi trištvrte kilometra zvukových a elektro káblov. To je stručný číselný sumár osláv 15. výročia Evanjelickej spojenej školy a 20. výročia Biblickej školy v Martine.

ezs-105